Co je datová analýza?

Co se dělo v minulosti? A jaká bude budoucnost? Jak sledovat plán a výkon projektů, firmy nebo zakázky? K tomu slouží analýza dat.

Co je datová analýza?

Podle Wikipedie je analýza dat „široká oblast aktivit a technik zpracování a využívání hromadných dat s cílem odhalit užitečné informace a podpořit rozhodování. Používá se ve vědě i v aplikovaných oblastech a její důležitost stále narůstá s tím, jak postupuje digitalizace a automatizace mnoha oblastí.“

Je to obor, kde se Byteca zaměřuje na zpracování a monitorování dat, které ve firmě jsou, abychom poskytli jednatelům a lidem, kteří ve firmách pracují jednoznačné ukazatele pro každodenní i strategické rozhodování.

Postupujeme v několika krocích

 1. Provedeme analýzu vašich dat
  Součástí vstupní analýzy je také zjištění a zajištění zdrojových dat, ať už to jsou databáze, soubory, SQL servery, informační systémy. Následně provedeme vyhodnocení, zjistíme, jaký je mezi těmito informacemi vztah a jak vám mohou pomoci v rozhodování a splnění cílů, které si od nasazení Business Intelligence slibujete. Najdeme a doporučíme ty správné ukazatele.
 2. Odhalíme nesrovnalosti
  Při těžení následně spolupracujeme s Vámi při postupu, kterému se říká ETL – extract, transform and load. Data vydolujeme a uložíme centrálně tak, abychom je transoformovali a nahráli je do šablon reportů, které jsme pro vás připravili. Výsledky srovnáme s tím, jak vidíte realitu businessu a s tím, zda jsou data správná. Pokud ne, navrhneme způsoby, jak je očistit již ve zdrojových databázích
 3. Vizualizace
  Následně vám data zobrazíme ve formátu, ve kterém je můžete snadno analyzovat. Mohou to být klasické grafy, nebo také mapy, stromy, dashboardy, akvária nebo další prvky vizualizace, které vám usnadní orientaci v množství dat, které máte.
 4. Uvedení do praxe
  Reporty pak začnete používat v běžném životě a my vám budeme k dispozici, pokud je budete potřebovat nějak upravit, změnit, rozšířit nebo dále analyzovat. Některé pohledy si snadno vytvoříte i sami. Naším cílem je, abyste mohli na základě zobrazených dat rychle přejít k akci a mohli eliminovat neefektivitu, strategické změny, přizpůsobit se trhu a napravit Vaše problémy.
 5. Podpora a školení
  Celé řešení s vámi budeme konzultovat a naučíme vás jak s nástroji pracovat. Zodpovíme vaše otázky a budeme vám nápomocni i při běžném provozu.

Zajistěte si řešení pro vás ještě dnes – kontaktujte nás na www.byteca.com.