Jak na zabezpečení reportů?

Jak na zabezpečení reportů?

Bezpečnost informací nabývá v digitální době na důležitosti. Stejně je tomu v oblasti Business Intelligence, tedy obchodního zpravodajství.

Informace o výsledcích firmy nebo jejím provozu se musí dostat jen do oprávněných rukou. Těžko si představit, že by unikla data o mzdách nebo výnosech. Pokud nasazujete PowerBI, měli byste také přemýšlet komu a jak se data dostanou do rukou.

Zabezpečení v rámci PowerBI je vysoké. V licenci PowerBI Pro můžete přiřazovat uživatelům přístup jen ke konkrétním reportům nebo jejich částem.

.

Power BI používá Azure Active Directory (AAD) k ověřování uživatelů. Vyhodnocuje přihlašovací údaje vždy, když se uživatel pokusí o přístup k prostředkům, které vyžadují ověření. Uživatelé se ke službě Power BI přihlašují pomocí své e-mailové adresy. Power BI používá tento přihlašovací e-mail jako efektivní uživatelské jméno, které se předává prostředkům vždy, když se uživatel pokusí připojit k datům.

Omezení může v rámci role až na úroveň jednotlivých řádků v tabulce.

.

Jinými slovy – administrátor určí, co smíte a nesmíte vidět. Po připojení do vašeho PowerBI uvidíte jen to, co vidět smíte, stejně jako na mobilním telefonu.

Pokud chcete reporty zabezpečit, nebo vyvinout na míru, obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře, rádi vám pomůžeme.