Power BI vs. Tableau – Srovnání a kontrastní přehled těchto dvou nástrojů pro datovou analýzu

Power BI vs. Tableau – Srovnání a kontrastní přehled těchto dvou nástrojů pro datovou analýzu

Pro efektivní řízení podniku je stěžejní, mít přehled o jeho hospodaření a fungování. Pro účel sledování všech metrik týkajících se fungování podniku se na trhu nabízí hned několik vizualizačních nástrojů. Já bych se v tomto článku dnes rád zaměřil na porovnání dvou nejpoužívanějších nástrojů, a to Power BI a Tableau.

Co je Power BI a Tableau?

Power BI i Tableau jsou Bussiness Inteligence nástroje pro získávání, analýzu a vizualizaci dat. Oba nástroje nabízí širokou škálu dynamických vizuálů, které je možné dle potřeby filtrovat. Zároveň obě řešení nabízí integraci na mnoho datových zdrojů. V tomto ohledu Tableau převyšuje Power BI, jelikož nabízí integraci na více zdrojů. Samozřejmě při integraci na nástroje společnosti Microsoft má naopak Power BI velkou výhodu. To samé platí i pro práci s Power BI. Jelikož je velmi podobný nástrojům jako Excel nebo Word, je práce s ním pro uživatele velmi intuitivní. Další výhodou je, že není potřeba znát žádný programovací jazyk. Vše je koncipováno jako drag-and-drop řešení. Každopádně jazyky jako Py

   

Tableau                                                                      Power Bi

Certifikace a kompatibilita

Oba nástroje taktéž nabízí různé certifikace. Zde má Microsoft výhodu, jelikož nabízí zkoušku hned v několika světových jazycích. Tableau pouze v jazyce anglickém. Dalším rozdílem je, že pokud jste uživatelem Mac zařízení, Power BI Desktop na svém zařízení nespustíte. Co se týče reportů v Power BI cloudu, zde není problém s žádným zařízením.

Výkon

Každý z nástrojů používá jiný jazyk pro vytváření měr. Tableau nabízí jazyk MDX a Power BI jazyk DAX. Co se týče výkonu obou zmíněných, ve velkých měřítkách Tableau vykazuje o něco lepší výkon než Power BI. Naopak Power BI má zase výhodu při menších datasetech. Navíc dnes je na trhu mnoho ETL (extract, transform and load) nástrojů, které umožní data načíst a zjednodušit před samotnou vizualizací. Tímto se výkonnostní rozdíly vyrovnají.

Cena

Velkým rozdílem také cena. Oba nástroje nabízí omezenou neplacenou verzi pro domácí použití. Pro využití ve firmě je však potřeba některá z placených verzí, kde může uživatel, jak vytvářet, tak sdílet vytvořené Dashboardy. Ač Tableau i Power BI nabízí několik typů licencí, lze obecně říct, že Tableau vychází o něco dráž.

Shrnutí

Po vizuální stránce jsou nástroje velmi intuitivní a záleží na každém, co mu více vyhovuje. Protože jejich primárním úkolem je lépe porozumět vlastním datům. Pro organizace využívající služby společnosti Microsoft bude pravděpodobně lepší volba Power BI, naopak firmy pracující s mnoha různými datovými zdroji budou zase více profitovat z funkcí Tableau.