Jak efektivně sdílet a publikovat dashboardy v Power BI

Jak efektivně sdílet a publikovat dashboardy v Power BI

Power BI od společnosti Microsoft je mocný nástroj pro analýzu a vizualizaci dat, a sdílení vytvořených dashboardů je důležitým krokem pro zapojení uživatelů a týmů do rozhodovacího procesu. V tomto článku si představíme, jak efektivně sdílet a publikovat dashboardy v Power BI, abyste mohli své úsilí využít na maximum.

1. Power BI service a Power BI Desktop:

Power BI poskytuje dvě hlavní platformy: Power BI Desktop a Power BI service. Power BI Desktop slouží k tvorbě a návrhu dashboardů offline, zatímco Power BI service umožňuje publikovat, sdílet a spravovat dashboardy online. Po vytvoření dashboardu v Power BI Desktopu je nejdříve třeba ho publikovat do Power BI služby, aby se stal dostupným pro ostatní uživatele.

2. Vytvoření pracovní skupiny (workspace):

Workspace je místo v Power BI service, kde můžete sdílet a spravovat své dashboardy. Před publikováním svého dashboardu si založte vhodnou pracovní skupinu a přidejte do ní uživatele, kteří mají právo dashboard vidět nebo upravovat.

3. Nastavení oprávnění:

Při sdílení dashboardů je důležité nastavit správná oprávnění pro uživatele. Rozhodněte, kteří uživatelé mají právo vidět, upravovat nebo sdílet dashboard. Power BI umožňuje definovat různé role, jako jsou čtenáři, spolupracovníci případně administrátoři, což vám umožní plnou kontrolu nad tím, jakým způsobem a kdo bude vaše dashboardy využívat.

4. Sdílení odkazem:

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak sdílet svůj dashboard, je pomocí odkazu. Ve vašem pracovním prostoru v Power BI službě najděte svůj dashboard a vyberte možnost „Sdílet“. Vygenerujte odkaz a odešlete ho uživatelům, se kterými chcete dashboard sdílet. Uživatelé, kteří obdrží odkaz, budou moci zobrazit dashboard v prohlížeči bez potřeby přihlášení.

5. Vložení do webové stránky nebo SharePointu:

Power BI umožňuje vložení dashboardu do webové stránky nebo SharePointového webu pomocí kódu pro vložení (embed code). To je užitečné, pokud chcete zobrazit dashboard přímo na vašem interním intranetu nebo na veřejném webu, aniž byste uživatele přesměrovávali na Power BI službu.

6. Sdílení skrze e-mail nebo aplikace:

Další možností je sdílet dashboard přes e-mail nebo komunikační aplikace, jako je Microsoft Teams. Power BI umožňuje odeslat odkaz na dashboard přímo z rozhraní služby, což uživatelům usnadňuje přístup k relevantním datům a vizualizacím.

7. Publikování do veřejných skupin:

Pokud chcete svůj dashboard sdílet s širší komunitou nebo s veřejností, můžete ho publikovat do veřejných skupin v Power BI službě. Tím umožníte přístup ke svému dashboardu uživatelům, kteří nejsou součástí vaší organizace.

8. Použití mobilních aplikací:

Power BI poskytuje mobilní aplikace pro iOS a Android, které umožňují uživatelům přistupovat k dashboardům a zprávám z mobilních zařízení. Pro mobilní využití je důležité zajistit, aby byly vaše vizualizace a filtry optimálně přizpůsobeny menším obrazovkám. Díky tomu tak získáte přístup k aktuálním datům naprosto odkudkoliv.

Sdílení a publikování dashboardů v Power BI je jednoduché a umožňuje rychlé a snadné zpřístupnění relevantních dat a informací pro uživatele. Využijte různé metody a nastavení oprávnění, abyste zajistili, že vaše dashboardy jsou přístupné těm, kteří je potřebují, a že jsou chráněny před neoprávněným přístupem.