Porovnání Power Query vs. Excel pro transformaci a čištění dat

Porovnání Power Query vs. Excel pro transformaci a čištění dat

Při práci s daty je klíčové mít schopnost efektivně je transformovat a vyčistit, aby byla připravená pro analýzu a vizualizaci. V tomto článku se zaměříme na porovnání dvou nástrojů od společnosti Microsoft – Power Query a Excel – které jsou často používány pro transformaci a čištění dat. Zjistíme, jaké jsou jejich klíčové rozdíly a kdy je vhodné použít každý z nich.

Co je Power Query?

Power Query je nástroj pro transformaci dat, který je integrován do aplikací Microsoft Excel a Power BI. Umožňuje uživatelům importovat, spojovat, filtrovat, přetvářet a čistit data z různých zdrojů. Má intuitivní uživatelské rozhraní a poskytuje pokročilé funkce pro manipulaci s daty.

Co je Excel?

Excel je nejpoužívanější tabulkový procesor od Microsoftu, který je známý pro svou širokou škálu funkcí a schopností manipulace s daty. Přestože Excel není primárně nástrojem pro transformaci dat, poskytuje několik funkcí pro čištění a transformaci dat, jako jsou funkce pro vzorce, filtry a sloučení buněk.
Porovnání Power Query a Excel pro transformaci a čištění dat:

1. Zdroje dat:

– Power Query: Power Query umožňuje importovat data z rozmanitých zdrojů, včetně relačních databází, souborů CSV nebo Excelu, webových stránek, a mnoho dalších. Lze také propojit více zdrojů dat do jednoho datasetu.

– Excel: Excel umožňuje také importovat data z různých zdrojů, ale jeho možnosti jsou omezenější.

2. Transformace dat:

– Power Query: Power Query nabízí širokou škálu pokročilých funkcí pro transformaci dat, jako jsou filtry, sloučení, rozdělení sloupců, změna typu dat, změna názvů sloupců, a mnoho dalších. Transformace dat jsou krok za krokem a můžete se kdykoli mezi nimi vracet a jednotlivé kroky upravovat dle potřeby.

– Excel: Excel nabízí také několik funkcí pro transformaci dat, jako jsou vzorce, filtry, podmíněné formátování a sloučení buněk. Nicméně, tento přístup není tak intuitivní a pružný jako Power Query.

3. Opakovatelnost a automatizace:

– Power Query: Jedním z hlavních přínosů Power Query je jeho schopnost opakovat a automatizovat transformaci dat. Můžete vytvořit skripty M (jazyk Power Query) a použít je na různých datasetech, což šetří čas a snižuje riziko chyb.

– Excel: Excel nemá přímo zabudovanou opakovatelnost a automatizaci pro transformaci dat. Pokud potřebujete stejné operace provést na jiném datasetu, musíte je znovu vytvořit.

4. Výkon a zpracování velkých datových objemů:

– Power Query: Power Query je optimalizovaný pro zpracování velkých datových objemů. Má schopnost nahrávat a transformovat obrovské soubory dat efektivně a rychle.

– Excel: Excel může být pomalejší a méně efektivní při zpracování velkých datových souborů, zejména pokud se používají složité vzorce a funkce.

Závěr:

Oba nástroje, Power Query a Excel, mají svá specifická použití pro transformaci a čištění dat. Pokud potřebujete vyčistit a transformovat menší množství dat nebo jednorázově provést jednoduché úpravy, může být Excel dostačující. Pokud však pracujete s rozsáhlými nebo opakujícími se transformacemi dat, a/nebo potřebujete importovat data z různých zdrojů, Power Query je vhodnějším nástrojem. Můžete také kombinovat oba nástroje a využívat jejich výhody na různých stupních procesu zpracování dat.