Power Query pro extrakci dat z webových stránek

Power Query pro extrakci dat z webových stránek

V dnešním digitálním věku je přístup k datům jedním
z klíčových faktorů pro úspěšnou práci v mnoha oborech

Webové stránky jsou jedním z hlavních a velmi obsáhlých zdrojů dat, které mohou být cenné pro vaše projekty, analýzy a rozhodování. Ale jak můžete efektivně extrahovat data z webových stránek, aniž byste museli provádět ruční kopírování a vkládání?
Odpovědí na tuto otázku je Power Query.
 

Power Query je nástroj od společnosti Microsoft, který je součástí aplikace Power BI, ale je také dostupný jako samostatná aplikace nebo v rámci Microsoft Excel. Tento nástroj vám umožní extrahovat, transformovat a načítat data z různých zdrojů, včetně webových stránek, do vašich pracovních listů nebo datových modelů. V tomto článku se podíváme na to, jak můžete využít Power Query k extrakci dat z webových stránek. 

Krok 1: Spuštění Power Query 

Prvním krokem je otevření Power BI a uložení nové sestavy, případně otevření stávajícího. Poté vyberte záložku „Získat data“ v horním menu a klikněte na možnost „Web“. 

Krok 2: Zadání URL webové stránky 

Po kliknutí na „Web“ se vám zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat URL adresu webové stránky, ze které chcete extrahovat data. Po zadání URL stiskněte tlačítko „OK.“ 

Krok 3: Náhled extrahovaných dat 

Power Query stáhne data z webové stránky a zobrazí vám náhled. Zde můžete prověřit, zda jsou data načtena správně, a vybrat, které části dat chcete extrahovat. Můžete provádět různé transformace, jako je filtrování, změnu formátu a další operace, abyste získali požadovaná data. 

Krok 4: Extrahování dat 

Po provedení potřebných úprav můžete stisknout tlačítko „Uložit a zavřít,“ což načte data z Power Query do Power BI. Tato data můžete dále analyzovat, vizualizovat nebo použít pro další účely. 

Krok 5: Aktualizace dat 

Jednou z výhod Power Query je, že můžete nastavit automatickou aktualizaci dat z webových stránek. To znamená, že pokud se data na webu změní, vaše datová sada se aktualizuje, což jednak šetří čas a zároveň zabezpečí, že budete stále nahlížet na aktuální data. 

Závěrem 

Power Query je mocný nástroj pro extrakci dat z webových stránek, který umožňuje automatizovat a zjednodušit proces získávání dat. S tímto nástrojem můžete snadno získat data z různých webových stránek a provádět nad nimi různé transformace a analýzy. To je užitečné pro všechny, kteří se zabývají daty a potřebují pravidelně aktualizovat informace z webových stránek. 

Pokud jste dosud Power Query nevyužívali, může být nyní ten správný čas začít. S tímto nástrojem budete moci efektivněji zpracovávat a využívat data dostupná na internetu. A to jak v Power BI, tak i v Excelu.