Datové podsvětí a odpovědné používání BI nástrojů

Datové podsvětí a odpovědné používání BI nástrojů

Jak předcházet bezpečnostním a komplikačním rizikům? 

V éře, kdy data hrají klíčovou roli v podnikání, se setkáváme s novými výzvami, jako je fenomén známý pod pojmem „datové podsvětí“. Tato situace nastává, když zaměstnanci, zejména kvůli nedostatku oficiálních nástrojů nebo individuálním potřebám, vytvářejí, ukládají a sdílejí data mimo zabezpečené rámce firemní IT infrastruktury. Aby organizace efektivně předcházely datovému podsvětí a minimalizovaly bezpečnostní a komplianční rizika, je klíčové zodpovědné používání (nejen) Business Intelligence (BI) nástrojů. 

Rozpoznání datového podsvětí 

Nejprve je důležité rozpoznat, kdy a proč vzniká datové podsvětí (někdy též označované jako šedé IT). To může být způsobeno nedostatkem oficiálních nástrojů pro správu dat, individuálními potřebami zaměstnanců nebo nedůvěrou v existující systémy. Identifikace těchto příčin je prvním krokem k efektivnímu předcházení těmto nešvarům. 

Odpovědné používání BI nástrojů 

  1. Poskytnutí komplexních BI nástrojů: Organizace by měly zajistit, že zaměstnanci mají přístup ke komplexním BI nástrojům, které plně podporují jejich potřeby. Tím se minimalizuje nutnost hledání alternativních řešení mimo oficiální systémy.
  2. Zlepšení uživatelské přívětivosti: Snížení složitosti oficiálních BI nástrojů může motivovat zaměstnance k jejich používání. Uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní funkce mohou omezit nutnost hledání jiných, potenciálně nebezpečných cest pro práci s daty.
  3. Vytvoření jasných politik a postupů: Organizace by měly vytvořit jasné politiky a postupy pro správu dat, a to včetně bezpečnostních a kompliančních směrnic. Zaměstnanci by měli být informováni o důsledcích neautorizovaného používání dat mimo oficiální systémy.
  4. Školení zaměstnanců: Poskytnutí školení zaměstnancům ohledně správného a bezpečného používání BI nástrojů a pracování s daty je klíčové. Tím se zvyšuje povědomí o potenciálních rizicích datového podsvětí.

Výhody odpovědného používání BI nástrojů 

Odpovědné používání BI nástrojů přináší mnoho výhod. Organizace mohou dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti a kompatibility s předpisy. Přesná a aktuální data podporují lepší rozhodování a umožňují efektivnější využívání informací pro dosažení obchodních cílů. 

Odpovědné používání BI nástrojů je klíčové pro prevenci datového podsvětí. Organizace by měly aktivně podporovat a vytvářet prostředí, ve kterém zaměstnanci mohou bezpečně a efektivně pracovat s daty, minimalizující tak rizika spojená s datovým podsvětím a zajišťující integritu a hodnotu firemních informací.