Microsoft Fabric: Revoluce v analýze dat

Microsoft Fabric: Revoluce v analýze dat

Microsoft Fabric a Power BI představují novou éru v oblasti analýzy a vizualizace dat. Microsoft Fabric je komplexní analytický produkt, který integruje všechna data a analytické nástroje organizace na jednom místě.

Fabric přináší nové možnosti pro data inženýry, profesionály v oblasti datových skladů, datové vědce, analytiky a obchodní uživatele, kteří mohou spolupracovat v rámci Fabric a podporovat tak dobře fungující datovou kulturu napříč organizací. Tato platforma je postavena na základech SaaS (Software as a Service), což znamená, že nabízí vysokou míru integrace a jednoduchost použití. Nyní se podíváme podrobněji na klíčové prvky, které Microsoft Fabric přináší.

Jednotná zkušenost s daty – Fabric integruje různé komponenty od Power BI, Azure Synapse až po Azure Data Factory do jednoho sjednoceného prostředí. Uživatelé tak mohou snadno přistupovat
a znovu používat všechna data a prostředky napříč těmito produkty.

Komplexní sada služeb – Microsoft Fabric nabízí komplexní sadu služeb, které pokrývají vše od pohybu dat, přes data science, real-time analýzy až po Business Intelligence. To zahrnuje datové jezero, datové inženýrství a datovou integraci.

Lake-centric a otevřená platforma – Fabric je zaměřen na datová jezera, což umožňuje uživatelům uchovávat data tam, kde jsou, a zároveň používat preferované analytické nástroje. To vede
k centralizované správě a řízení napříč všemi nabízenými prostředky.

Data Engineering – Zkušenost s datovým inženýrstvím poskytuje prvotřídní platforma Spark. Ta umožňuje datovým inženýrům provádět transformace dat ve velkém měřítku a demokratizovat data prostřednictvím Lakehouse. Integrace Microsoft Fabric Spark s Data Factory umožňuje naplánování
a orchestraci notebooků a Spark úloh.

Real-Time Analytics a Business Intelligence – Fabric přináší zkušenosti s analýzou v reálném čase
a business intelligence prostřednictvím Power BI, což umožňuje uživatelům získávat hluboké
a integrované analytické zkušenosti.

AI a Empowerment pro všechny obchodní uživatele – Platforma je poháněna umělou inteligencí, což umožňuje všem obchodním uživatelům získávat vhledy do dat a využívat je pro své rozhodování.

Snížení nákladů díky sjednoceným kapacitám – Microsoft Fabric snižuje náklady tím, že sjednocuje různé kapacity, což eliminuje potřebu používat více rozdílných služeb.

Copilot v Power BI – Copilot v Power BI, nyní v soukromém náhledu, kombinuje pokročilou generativní AI s vašimi daty, aby pomohl každému rychleji odhalit a sdílet vhledy. Stačí popsat požadované vhledy nebo položit otázku o vašich datech a Copilot analyzuje a přetáhne správná data do reportu.

Git integrace v Microsoft Fabric – Git integrace v Microsoft Fabric umožňuje vývojářům integrovat jejich vývojové procesy, nástroje a osvědčené postupy přímo do platformy Fabric. Umožňuje vývojářům, kteří vyvíjejí v Fabric, zálohovat a verzovat svou práci, vracet se k předchozím fázím podle potřeby, spolupracovat s ostatními nebo pracovat samostatně pomocí větví Git a aplikovat schopnosti známých nástrojů pro správu zdrojového kódu pro správu položek Fabric.

Microsoft Fabric je tedy platforma, která přináší komplexní a integrované řešení pro všechny potřeby analýzy dat. Díky tomu mohou organizace efektivněji využívat svá data, zvyšovat inovace a zlepšovat zážitky s umělou inteligencí.